Ústředna (telefony) pro ordinaci

Často se na nás obracejí ordinace lékařů, zubařů nebo různé kliniky s dotazy, jak mohou řešit své telekomunikační potřeby. Není překvapením, že služby virtuální ústředny jim mohou výrazně pomoci.

Běžná malá ordinace

Takové pracoviště většinou sestává z jedné sestry a jednoho lékaře. Dále probíhá situace následovně:

Pacient se dovolá sestře, pokud je pracovní doba, telefon vyzvání. Sestra vyzvedne hovor a vyhodnotí, zda je potřeba předat lékaři, pokud ano, hovor přepojí.

Přepojení je buď s konzultací – tedy se zeptá lékaře, zda má čas řešit hovor, popřípadě zkonzultuje svůj postup s lékařem. Pacient čeká na telefonu. Pokud sestra ukončí hovor, pacient hovoří s lékařem. Pokud lékař při konzultaci hovor ukončí, pacient hovoří opět se sestrou a ta vyřeší jeho problém.

Mimo pracovní dobu se dá nastavit několik variant – nejčastěji se jen přehraje hláska s informacemi o pracovní době nebo možnosti objednat se předem například online. Dále zde může být hlasová schránka, přesměrování hovoru na mobil v případě pohotovosti anebo ukončení hovoru.

V době epidemie a přetížení personálu telefonickými hovory můžete využít možnosti sdělit volajícím podstatné informace, když čekají na vyzvednutí hovoru a tím i částečně jejich potřebu hovořit s vámi utlumit. Obzvláště tehdy, když není možné se jim věnovat vůbec – dozví se tak alespoň nějaké informace, i když personál je přetížen. Cena takové služby je zhruba pod 200 Kč za měsíc.

Zdravotní kliniky

U malých soukromých klinik, které jsou tvořeny vícero soukromými lékaři, je model obdobný – tedy spojovatelka, lékaři a funkcionalita uvedená u předešlého příkladu.

Dále může být užitečná varianta s IVR (automatickým hlasovým rozcestníkem). Zde si pacient volí specialistu: Například pro ortopedickou ambulanci zvolte 1, pro gynekologii 2 atd... Tam již opět nastupuje sestra daného specialisty a přepojuje, viz model ordinace. Hovor nicméně může jít i přímo na lékaře, podle toho, zda má sestru nebo ne.

Jednotlivá pracoviště mohou mezi sebou interně zdarma telefonovat pomocí tzv. klapek, tedy například 3místných čísel. Spojovatelka (recepční) může mít přehled o tom, zda je linka daného pracoviště obsazena, či nikoli (BLF), nebo management může vyhodnocovat reporty vytížení linek (počty a délka hovorů atp.). Užitečných funkcí je zde mnohem více.

V době většího vytížení (epidemie a podobně) může telefonní systém s virtuální ústřednou výrazně pomoci situaci zvládnout. V tuto dobu roste počet hovorů pacientů, a při velkém vytížení jim lze sdělovat informace automatizovaně, nebo je lze informovat o tom, že s hovorem čekají ve frontě a jak dlouho případně budou čekat.

Cena závisí na variantách a počtu účastníků. Zhruba od 300 Kč měsíčně.

Práce z domu – odkudkoli

Nejen v době pandemií a karantén se hodí možnost vzít si firemní linku sebou kamkoli. S virtuální ústřednou je to jednoduché: VoIP telefon si vezmete sebou a kdekoli jej připojíte k internetu, chová se jako v kanceláři. Anebo využijete aplikaci na mobilní telefon a tím posunete vaše telekomunikační možnosti ještě o úroveň výše.

Více informací naleznete také na webu www.fayn.cz případně nás neváhejte kontaktovat na čísle 530 330 240 nebo pomocí formuláře na tomto webu.