Slovníček pojmů

Slovník a vysvětlivky technických termínů.
Klikněte na písmeno pro zobrazení pojmů začínajících tímto znakem.

A

Administrace oprávnění k odchozím hovorům

Možnost specifikovat odchozí oprávnění pro jednotlivé linky.

Automatická konfigurace telefonů

Automatická konfigurace telefonů. Do ústředny je třeba zadat pouze MAC adresu telefonu a zbytek si nastaví telefon sám dle konfigurace vygenerované ústřednou. Postup také může být nazýván PROVISIONING.

B

BGM

Hudba na pozadí. Hudba se přehrává v případě čekání na spojení s volajícím, při přepojování, při zaparkovaném hovoru, při čekání v konferenci atp.

BLF

The Busy Lamp Field - ukazuje na přístroji obsazenou linku, například ředitelova linka na panelu sekretářky.

C

Call Pickup Group

Skupina převzetí hovoru (Call Pickup Group) - Je definována skupina telefonů. Při volání na jakýkoliv telefon je možné kterýmkoliv telefonem v této skupině hovor převzít.

CDR

Záznam informací o hovorech (CDR) - Funkce umožňuje dle zadaných filtrů zobrazovat hovory. Můžu si například zobrazit pouze zmeškané hovory. CDR lze využít pro rozúčtování hovorného např. na ekonomická střediska.

CLIP

CLI nebo také CLIP. Přenos a zobrazení telefonního čísla volajícího.

CLIR

Calling Line Identification Restriction znamená blokace zobrazení čísla volajícího. Tzv. anonymní volání.

Cloud

Cloud computing je na internetu založený model vývoje a používání počítačových technologií. Lze ho také charakterizovat jako poskytování služeb či programů servery dostupnými z internetu s tím, že uživatelé k nim mohou přistupovat vzdáleně, kupř. pomocí webového prohlížeče nebo klienta elektronické pošty. Za předpokladu, že služba je placená, uživatelé neplatí za vlastní software, ale za jeho užití.

CRM

Customer relationship management (též CRM nebo řízení vztahů se zákazníky) je zákaznicky orientovaným managementem, podnikatelským přístupem, který se vyznačuje aktivní tvorbou a udržováním dlouhodobě prospěšných vztahů se zákazníky. Tyto vztahy musí být prospěšné pro zákazníka i pro firmu (tzv. situace dvou vítězů), což vylučuje neetické chování k zákazníkům.

Velmi zjednodušeně je CRM někdy považován za databázovou technologií podporovaný proces shromažďování, zpracování a využití informací o zákaznících firmy. Umožňuje tak poznat, pochopit a předvídat potřeby, přání a nákupní zvyklosti zákazníků a podporuje oboustrannou komunikaci mezi firmou a jejími zákazníky. Jako CRM v přeneseném smyslu se též označuje softwarové, hardwarové a personální vybavení firmy, které je výkonem těchto funkcí pověřeno.

Někteří dodavatelé též používají těchto definic CRM:

systémy podporující řízení celého cyklu kontaktu se zákazníkem,
systémy podporující efektivní koordinaci vazeb na zákazníka a
systémy podporující péči o zákazníka.

D

DID

Přímé vnitřní vytáčení (DID) - Dovolám se přímo na volaného účastníka.

DISA

Přístup externího volajícího k systému (DISA) - Externí volající se dovolá do komunikačního systému a pomocí systémového kódu a ověření se přihlásí. Dále funguje, jako kdyby byl součástí komunikačního řešení.

DND

Nerušit (DND) - Při aktivaci funkce DND telefon nevyzvání. Volající straně je signalizována obsazenost volaného uživatele.

DSS konzole

Přídavný panel (DSS konzole) - Přídavné zařízení k sekretářskému telefonu, které umožňuje zobrazovat a rychle přepojovat uživatele ve firmě.

Duplexní hlasitý telefon

Duplexní hlasitý telefon – interkom (Je možné zapnout funkci kdy je použit externí reproduktor telefonu a hovor může poslouchat více lidí. Není nutné držet sluchátko.

Dálková kontrola stavu pobočky via DISA

Přístup externího volajícího k systému (DISA) - Externí volající se dovolá do komunikačního systému a pomocí systémového kódu a ověření se přihlásí. Dále funguje, jako kdyby byl součástí komunikačního řešení.

E

Echo

Ozvěna.

F

Fax2mail

Systém, který přijme faxovou zprávu, převede ji na e-mail a doručí příjemci.

Flexibilní plán číslování

Flexibilní plán číslování (neomezený) - Linky můžou být jedno až devíti-místné např. 222

Flexibilní tlačítka

Část tlačítek na telefonu je programovatelných. Znamená to, že na dané tlačítko můžu nastavit libovolnou funkci (Aastra).

Funkce Incoming Group

Funkce Incoming Group (Hunting Group) - Volání skupiny telefonů.

H

Headset

Sluchátka s mikrofonem používaná místo klasického sluchátka. Vyšší komfort při častějším vedení hovorů a volné ruce pro práci například na počítači. Oblíbené v call centrech.

Hlásky

Možnost tvorby a používání hlásek (hlasových oznámení) v IVR a v jiných funkcích.

HOLD

Čekání na spojení - podržení nespojeného hovoru.

Hudba na pozadí

Hudba na pozadí. Hudba se přehrává v případě čekání na spojení s volajícím, při přepojování, při zaparkovaném hovoru, při čekání v konferenci atp.

Hudba pro čekající hovory

Hudba pro čekající hovory (HOLD) - Tato funkce umožňuje pozastavit hovor a volajícímu přehrávat hudbu např. v případě kdy něco potřebujeme konzultovat s kolegou.

Hunting Group

Skupinové vyzvánění (Hunting Group) - Funkce umožňuje vyzvánění více telefonů např. pro potřeby helpdesku nebo supportu. Libovolný uživatel může hovor vyzvednout.

I

Inteligentní směrování hovorů

Inteligentní směrování hovorů - Systém podporuje profily pomocí kterých je možné dynamicky řídit příchozí hovory. Například pokud mám v kalendáři naplánovanou schůzku tak je hovor přesměrován do hlasové schránky.

Interaktivní hlasové návěští

Interaktivní hlasové návěští (IVR) - Automatická spojovatelka. Systém umožňuje manipulovat s hovorem. Dotazovat se externích systémů. Směrovat hovor podle různých pravidel na různé cíle.

Interkom

Duplexní hlasitý telefon – interkom (Je možné zapnout funkci kdy je použit externí reproduktor telefonu a hovor může poslouchat více lidí. Není nutné držet sluchátko.

IVR

Interaktivní hlasové návěští (IVR) - Automatická spojovatelka. Systém umožňuje manipulovat s hovorem. Dotazovat se externích systémů. Směrovat hovor podle různých pravidel na různé cíle.

K

Konference 3 účastníků

Umožňuje jednoduše do probíhajícího hovoru připojit další osobu např. technika pro zodpovězení technického dotazu.

Konfigurace systému v textovém režimu

Umožňuje editovat konfiguraci ústředny pomocí textového konfiguračního souboru v jazyce YAML.

N

Nerušit

Nerušit (DND) - Při aktivaci funkce DND telefon nevyzvání. Volající straně je signalizována obsazenost volaného uživatele.

NTP

Network Time Protocol - umožňuje nastavovat přesný čas na zařízeních připojených k síti/internetu.

Náhlavní souprava

Sluchátka s mikrofonem používaná místo klasického sluchátka. Vyšší komfort při častějším vedení hovorů a volné ruce pro práci například na počítači. Oblíbené v call centrech.

O

Opakované vytáčení posledního čísla

Redial. Jednoduchá možnost pro opětovné vytočení již volaného čísla.

P

Paging Group

Skupina externího hlášení (Paging Group) - Pomocí systémového kódu lze na linku odvysílat hlášení bez vyzvednutí telefonu. Možnost připojit externí rozhlas.

PBX

PBX je zkratka výrazu Private Branch Exchange (soukromá pobočková ústředna). Jde o soukromou telefonní síť používanou v rámci podniku (samozřejmě s napojením i do vnějšího prostředí).

Pokročilý záznam informací o hovorech

Ústředna eviduje veškeré informace týkající se života hovoru (Např. Volající se dovolá na spojovatelku, ta ho přepojí na obchod. Obchod spojí do 3-cestné konference technika. Obchodník se odpojí. V klasickém CDR by byl vidět pouze volající a poslední volaný účastník. Z funkcí „pokročilého záznamu o hovoru“ je možné tyto informace o životě hovoru zobrazit)

Potlačení echa

Funkce, které mají eliminovat ozvěnu.

Provisioning

Automatická konfigurace telefonů. Do ústředny je třeba zadat pouze MAC adresu telefonu a zbytek si nastaví telefon sám dle konfigurace vygenerované ústřednou.

Předvolba 910

Jedná se o předvolbu pevných linek provozovaných na protokolu VoIP, tedy pro volání přes internet. Jsou takzvaně nomadické, tedy nejsou vázány na region. Většinou bývají zpoplatněny stejně, jako ostatní běžné pevné linky.

Předání jedním tlačítkem

Předání hovoru stiskem jednoho předdefinovaného tlačítka. Nejčastěji tlačítka na přídavném panelu telefonu.

Přepojení hovoru

Předání hovoru jinému účastníkovi. Možné s konzultací cílového účastníka nebo bez konzultace.

Přesměrování hovorů

Pevně definovaná pravidla, kdy je příchozí hovor ihned směrován dále na jiné číslo. Např. všechny hovory, obsazeno, obsazeno / nezvedá, funkce Follow Me.

Přesměrování volání

Na zařízení můžu nastavit přesměrování. Např. při odchodu na oběd, při nemoci atp.

Přidržení hovoru

Hovor můžu tzv. přidržet. Volajícímu je přehrávána hudba. Obdoba HOLD.

Přídavný panel

Přídavný panel (DSS konzole) - Přídavné zařízení k sekretářskému telefonu, které umožňuje zobrazovat a rychle přepojovat uživatele ve firmě.

Přímé vnitřní vytáčení

Přímé vnitřní vytáčení (DID) - Dovolám se přímo na volaného účastníka.

R

Redial

Znovuvytočení již volaného čísla.

S

SIP

SIP (Session Initiation Protocol - česky protokol pro inicializaci relací) je internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii. Normálně používá UDP port 5060, ale může fungovat i nad TCP/5060. První verzi protokolu popisoval dokument RFC 2543, současnou druhou verzi popisuje RFC 3261. Protokol pro zajištění VoIP spojení pracuje v součinnosti s dalšími protokoly. Vlastní přenos hovoru se uskutečňuje pomocí protokolu RTP. Detaily o vlastnostech zahajovaného přenosu popisuje protokol SDP, který je přenášen v těle SIP paketů.

Skupina externího hlášení

Skupina externího hlášení (Paging Group) - Pomocí systémového kódu lze na linku odvysílat hlášení bez vyzvednutí telefonu. Možnost připojit externí rozhlas.

Skupina převzetí hovoru

Skupina převzetí hovoru (Call Pickup Group) - Je definována skupina telefonů. Při volání na jakýkoliv telefon je možné kterýmkoliv telefonem v této skupině hovor převzít

Skupinové vyzvánění

Skupinové vyzvánění (Hunting Group) - Funkce umožňuje vyzvánění více telefonů např. pro potřeby helpdesku nebo supportu. Libovolný uživatel může hovor vyzvednout.

Směrování s minimalizací nákladů (LCR)

Směrování hovorů přes operátora s nejnižší cenou do cílové destinace.

Správa nákladů (billing)

Rozpočítání nákladů pomocí tarifikačního software na jednotlivé linky. Taktéž známo jako BILLING.

Střetávací konference

Umožňuje většímu počtu uživatelů úspořadat audio konferenci. Všichni slyší všechny. Moderátor konference může jednotlivé účastníky moderovat tzn. vypnout mikrofon, vyhodit z audiokonference atd.

T

Trunk

SIP Trunk je způsob připojení k ústředně. Trunk obsahuje pod jedněmi přihlašovacími údaji více linek.

U

Usnadněná práce s nahrávkami hovorů

Systém umožňuje připojit diskové uložiště s nahrávkami jako lokální disk. Přehrávání, kopírování lze poté dělat stejně jako s jakýmkoliv jiným lokálním diskem.

V

Virtuální linky

Používají se například pro IVR, pokud danou linku nepoužívá žádný konkrétní uživatel.

Vizuální identifikace volajícího

CLI nebo také CLIP. Přenos a zobrazení telefonního čísla volajícího.

VoIP

Voice over Internet Protocol (VoIP) je standard pro přenos hlasu s využitím sítě internet. Umožňuje klasické a pokročilé telefonické služby bez nutnosti vyhrazeného vedení.

VPS

Virtual Private Server - virtuální server, kdy si na hardwaru v datacentru pronajímáte určitou část výkonu a prostředků, na kterých provozujete operační systém a další vlastní služby či aplikace.

W

Webové rozhraní

Telefon obsahuje webové rozhraní, kterým je možné telefon konfigurovat. Po připojení telefonu k místní síti jej můžete spravovat pomocí webového prohlížeče.

X

XML

Komunikační systém umožňuje dynamické generování obsahu do formátu na bázi XML pro aplikace třetích stran např. pro telefonní seznam v telefonech Aastra.

Y

YAML

Jazyk pro textovou konfiguraci ústředen a zařízení.

Z

Zamčení linky

Zamknutí linky, aby z telefonu nebylo možné volat. Tísňová volání zůstanou dostupná i po zamknutí telefonu(Aastra)

Zaparkování hovoru s indikací

Hovor je „zaparkován“. Volajícímu je přehrávána hudba kdokoliv může zaparkovaný hovor vyzvednout.

Záznam informací o hovorech

Záznam informací o hovorech (CDR) - Funkce umožňuje dle zadaných filtrů zobrazovat hovory. Můžu si například zobrazit pouze zmeškané hovory. CDR lze využít pro rozúčtování hovorného např. na ekonomická střediska.

Č

Časové režimy

Časové režimy (Den / Noc ) - Nastavení konfigurace ústředny pomocí předvolených režimů. Například v režimu „Noc“.

Čekající zprávy

Vizuální informace o čekajících zprávách v hlasové schránce.